`

Zapraszam!!!

Modlitwa rodzinna w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym

Modlitwa rodzinna w Uroczystość Wszystkich Świętych

i w Dniu Zadusznym

 

 

1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych

 

 

1 listopada Kościół katolicki wszystkich uroczystość Wszystkich Świętych oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, znanym i nieznanym, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. W tym dniu odwiedzamy cmentarze, na których pochowani są nasi zmarli, otaczając ich modlitwą, ofiarowując dar odpustu. Z racji pandemii te odwiedziny w tym roku są utrudnione, ale Kościół zachęca by w listopadzie nawiedzić cmentarz i ofiarować za zmarłych dar odpustu. Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń tam, gdzie są one zakazane i określa:

a) odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b) odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję, kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

 

Zachęcamy do udziału w celebracji Mszy Świętej. Chorzy, bądź w kwarantannie pozostający w domach, niech pomodlą się uczestnicząc duchowo we Mszy Świętej poprzez transmisję.

W tym roku chcemy zachęcić Was Drodzy Małżonkowie i rodzice, byście 1 listopada uczcili w domu szczególnie tych świętych, którzy są wam bliscy, których wstawiennictwa wzywacie na modlitwie. 

Jeśli w waszych rodzinach nie macie obranego patrona dla całej rodziny zachęcamy, by takiego patrona wybrać.

Przygotowania do świętowania we wspólnocie rodzinnej można rozpocząć od przygotowania wystroju swojego domu, by był radosny klimat: kwiaty, balony, odświętne stroje. Warto pomyśleć nad przygotowaniem uroczystej kolacji lub spotkania przy kawie, herbacie. W tak wyjątkowo, świątecznie przygotowanym domu zachęcamy by: 

 

- ustawić domowy ołtarzyk, krzyżyk, zapalić świece, otworzyć Pismo Święte (Mt 5, 1-12)

 

  • Ojciec rodziny niech poprowadzi modlitwę: Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Wierzę w Boga… można pomodlić się swoimi słowami.

 

  •  czytamy fragment Ewangelii wg. św. Mateusza o błogosławieństwach:

 

            Z Ewangelii według św. Mateusza

         Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego           Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 

         «ogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo nie          bieskie. 

         Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

         Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

         Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą          nasyceni. 

         Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

         ogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

         Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani            synami Bożymi. 

         Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albo            wiem do nich należy królestwo niebieskie.

         Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i              gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i            radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prze              śladowali proroków, którzy byli przed wami.

         (Mt 5, 1-12)

 

- zapraszamy do odczytania rozważania: Osiem błogosławieństw to prawdziwa droga do świętości każdego człowieka – Franciszek w kazaniu podczas Mszy św. na rzymskim cmentarzu Campo Verano.


W Ewangelii usłyszeliśmy Jezusa nauczającego swoich uczniów oraz rzesze zgromadzone na wzgórzu nad jeziorem Galilejskim (por. Mt 5,1-12). Słowo Pana, zmartwychwstałego i żyjącego również nam dzisiaj wskazuje drogę do osiągnięcia prawdziwego szczęścia, drogę, która prowadzi do nieba. Jest to pielgrzymka trudna do zrozumienia, bo zmierza pod prąd, ale Pan mówi nam, że ten, kto idzie tą drogą jest szczęśliwy, wcześniej czy później staje się szczęśliwym.

„Bł
ogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Możemy postawić sobie pytanie, jak może być szczęśliwą osoba uboga w duchu, której jedynym skarbem jest królestwo niebieskie? Ale powodem jest właśnie to, że posiadając serce ogołocone i wolne od wielu rzeczy światowych osoba ta jest „oczekiwana” w królestwie niebieskim.

„Bł
ogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”. Jak mogą być szczęśliwi ludzie, którzy płaczą? Jednak, ten kto w życiu nigdy nie doświadczył smutku, strapienia, bólu nigdy nie pozna mocy pociechy. Szczęśliwymi mogą być natomiast ci, którzy potrafią się wzruszyć, potrafią odczuć w sercu cierpienie obecne w ich życiu a także w życiu innych. Tacy ludzie będą szczęśliwi! Ponieważ czuła ręka Boga Ojca ich pocieszy i pogłaszcze.

„Bł
ogosławieni cisi”. A my, przeciwnie ileż razy jesteśmy niecierpliwi, nerwowi, zawsze gotowi do narzekań! Mamy wiele pretensji wobec innych, ale kiedy dotyczą nas, reagujemy podniesionym głosem, jak byśmy byli władcami świata, podczas gdy w rzeczywistości wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Pomyślimy raczej o tych matkach i ojcach, którzy są bardzo cierpliwi wobec dzieci „doprowadzających ich do szaleństwa”. To jest droga Pana: droga łagodności i cierpliwości. Jezus przeszedł tę drogę: jako dziecko znosił prześladowanie i wygnanie; a później, jako dorosły, oszczerstwa i zasadzki, fałszywe oskarżenia w sądzie; a wszystko to znosił z łagodnością. Z miłości dla nas dźwigał nawet krzyż.

„Bł
ogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”. Tak, ci którzy mają silne poczucie sprawiedliwości, i nie tylko wobec innych, ale przede wszystkim wobec siebie, zostaną nasyceni, ponieważ są gotowi na przyjęcie większej sprawiedliwości, tej, którą może dać tylko Bóg.

Następnie „Bł
ogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Szczęśliwi ci, którzy potrafią przebaczać, którzy mają miłosierdzie dla innych, którzy nie osądzają wszystkiego i wszystkich, ale próbują postawić się w sytuacji innych. Miłosierdzie jest tym, czego wszyscy potrzebujemy, bez wyjątku. Dlatego na początku Mszy św. uznajemy siebie za takich, jakimi jesteśmy - to znaczy grzesznych. Nie jest to figura retoryczna, formalność: jest to akt prawdy. „Panie, oto jestem, zmiłuj się nade mną”. A jeśli umiemy obdarzyć innych przebaczeniem, o które prosimy dla nas, to jesteśmy błogosławieni. Jak mówimy w modlitwie „Ojcze nasz": „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.

„Bł
ogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. Spójrzmy w twarze tych, którzy chodzą i sieją kąkol: czy są szczęśliwi? Czy są szczęśliwi ci, którzy zawsze szukają okazji do siania zamętu, wykorzystania innych? Nie, nie mogą być szczęśliwi. Natomiast ci, którzy każdego dnia cierpliwie staraj się siać pokój, są twórcami pokoju, pojednania, - tacy ludzie są błogosławieni, bo są prawdziwymi dziećmi naszego Ojca Niebieskiego, który sieje zawsze i tylko pokój, do tego stopnia, że posłał na świat swojego Syna jako ziarno pokoju dla ludzkości.

Drodzy bracia i siostry, to jest droga do świętości i jest to zarazem droga do szczęś
cia. Tę drogę przebył Jezus, więcej – to On sam jest tą Drogą: kto idzie z Nim i przez Niego przechodzi, wchodzi do życia, do życia wiecznego. Prośmy Pana o łaskę, abyśmy byli osobami prostymi i pokornymi, łaskę, byśmy umieli płakać, łaskę bycia łagodnymi, łaskę działania na rzecz sprawiedliwości i pokoju, a przede wszystkim łaskę pozwolenia Bogu, aby nam przebaczył, abyśmy stali się narzędziami Jego miłosierdzia.

Tak czynili święci, kt
órzy odeszli przed nami do niebieskiej ojczyzny. Oni nam towarzyszą w naszej ziemskiej pielgrzymce, zachęcając, byśmy szli naprzód. Niech ich wstawiennictwo pomoże nam kroczyć na drodze Jezusa i wyjedna szczęście wieczne dla zmarłych braci i sióstr, za których ofiarowujemy tę Mszę św. Niech się tak stanie.

- można oczytać życiorys Patrona naszej rodziny i zastanowić się: W czym dzisiaj możemy go naśladować? Dla młodszych – można zrobić portrety wyjątkowych dla nas świętych postaci (czy obrać inną dowolną formę zobrazowania osoby naszego patrona)

 

MODLITWA

Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie.

 - dla chętnych proponujemy odmówienie lub odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych:

Ilekroć w poszczególnych częściach litanii przewidziane są dwie formuły oznaczone literami A i B, celebrans lub kantorzy mogą wybrać jedną z nich. W wykazie świętych można na właściwym miejscu włączyć pewne imiona świętych, np. patronów kościoła, diecezji, założycieli zakonów itp. Podobnie w czasie nabożeństw błagalnych w różnych potrzebach można dodać wezwanie dostosowane do okoliczności.

 

 

AGANIA DO BOGA

Albo A:

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Albo B:

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

LITANIA śpiewana

WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Aniołowie, módlcie się za nami.

Patriarchowie i Prorocy

Święty Abrahamie, módl się za nami.

Święty Mojżeszu, módl się za nami.

Święty Eliaszu, módl się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Apostołowie i Uczniowie

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Święty Andrzeju, módl się za nami.

Święty Janie i Jakubie, módlcie się za nami.

Święty Tomaszu, módl się za nami.

Święty Mateuszu, módl się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie, módlcie się za nami.

Święty Łukaszu, módl się za nami.

Święty Marku, módl się za nami.

Święty Barnabo, módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.

Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami.

Męczennicy

Święty Szczepanie, módl się za nami.

Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami.

Święty Polikarpie, módl się za nami.

Święty Justynie, módl się za nami.

Święty Wawrzyńcze, módl się za nami.

Święty Cyprianie, módl się za nami.

Święty Bonifacy, módl się za nami.

Święty Wojciechu, módl się za nami.

Święty Stanisławie, módl się za nami.

Święty Tomaszu Becket, módl się za nami.

Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami.

Święty Pawle z Japonii, módl się za nami.

Święci Izaaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami.

Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami.

Święty Karolu z Ugandy, módl się za nami.

Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami.

Święta Agnieszko, módl się za nami.

Święta Mario Goretti, módl się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami.

Biskupi i Doktorzy Kościoła

Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami.

Święty Ambroży, módl się za nami.

Święty Hieronimie, módl się za nami.

Święty Augustynie, módl się za nami.

Święty Atanazy, módl się za nami.

Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, módlcie się za nami.

Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami.

Święty Marcinie, módl się za nami.

Święty Patryku, módl się za nami.

Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.

Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.

Święty Franciszku Salezy, módl się za nami.

Święty Piusie Dziesiąty, módl się za nami.

Kapłani i Zakonnicy

Święty Antoni, módl się za nami.

Święty Benedykcie, módl się za nami.

Święty Bernardzie, módl się za nami.

Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.

Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami.

Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami.

Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.

Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.

Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami.

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.

Święty Janie Bosko, módl się za nami.

Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami.

Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami.

Święta Różo z Limy, módl się za nami.

Świeccy

Święty Ludwiku, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, módl się za nami.

Święta Moniko, módl się za nami.

Święta Jadwigo, módl się za nami.

Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

 

WEZWANIA DO CHRYSTUSA

Albo A:

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie.

Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie.

Od zasadzek szatana, wybaw nas, Panie.

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.

Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.

Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie.

Przez Twoje narodzenie, wybaw nas, Panie.

Przez Twój chrzest i post święty, wybaw nas, Panie.

Przez Twój krzyż i mękę, wybaw nas, Panie.

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw nas, Panie.

Przez Twoje święte zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie.

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw nas, Panie.

Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie.

Przez Twoje przyjście w chwale. wybaw nas, Panie.

Albo B:

Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

Chryste, który na ten świat przyszedłeś, zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zostałeś ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami.

Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś, zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zostałeś pogrzebany, zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zmartwychwstałeś, zmiłuj się nad nami.

Chryste, który wstąpiłeś do nieba, zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów, zmiłuj się nad nami.

Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.

Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.

 

AGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH

Albo A:

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi, wysłuchaj nas, Panie.

Albo B:

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie.

Zawsze odmawia się C:

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, wysłuchaj nas, Panie.

 

ZAKOŃCZENIE

Albo A:

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Albo B:

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Modlitwa

Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła * i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie * i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

- ten etap kończymy znakiem krzyża życząc sobie świętości.

- zapraszamy również do wspólnej zabawy. Bal „wszystkich świętych” w naszym domu to okazja by przybliżyć sobie sercem perspektywę życia wiecznego. Dla rodzin z dziećmi ciekawą propozycją rozpoczęcia balu może być piosenka: „Taki mały, taki duży może świętym być...” Arki Noego: Taki mały, taki duży... - piosenka

 

- zachęcamy do podzielenia się z nami w formie foto z waszego świętowania: drsiedlce@wp.pl

 

 

Modlitwa rodzinna dnia 2 listopada

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

 

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

Jak zaznacza punkt b) dekretu Penitencjarii Apostolskiej wydanego w tym roku z racji pandemii: «odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych». Więcej informacji o odpustach jest zamieszczone w tekście dotyczącym 1 listopada – Uroczystości Wszystkich Świętych.

W tym dniu towarzyszą nam symbole kwiatów i zniczy. Kwiaty to znak naszej wiary w życie wieczne, a świece, lampki, znicze to symbol światłości wiecznej.

 

Zachęcamy do udziału w celebracji Mszy Świętej. Chorzy, bądź w kwarantannie i pozostają w domach, niech pomodlą się uczestnicząc duchowo we Mszy Świętej poprzez transmisję.

 

Propozycja celebracji domowej:

- przygotujmy domowy ołtarzyk, krzyżyk, zapalamy świece i znicz, otwieramy Pismo Święte (J 14,1-6), kładziemy zdjęcia bliskich zmarłych z naszych rodzin.

- śpiewamy pieśń „Zwycięzca śmierci”

 

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana
Naród niewierny trwoży się, przestrasza
Na cud Jonasza. Alleluja!

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
"Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
Pan z martwych powstał." Alleluja!

3. Ustąpcie od nas smutki, troski, żale,
Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale;
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja!

4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili:
Obcuje z nimi, daje nauk wiele
O swym Kościele. Alleluja!

 

 

  • Ojciec rodziny prowadzi modlitwę Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Wierzę w Boga… i Wieczny odpoczynek…

 

- odczytajmy fragment Ewangelii (J 14,1-6):

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przybędę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”.

Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”

Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Oto słowo Pańskie

  • odczytajmy rozważanie:

 

            Pan Jezus, żegnając się z uczniami podczas Ostatniej Wieczerzy, wypowiada wzruszające słowa: "Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie". Mówi to na kilka godzin przed rozpoczęciem swojej męki. Zapewnia uczniów, że w domu Ojca jest wiele mieszkań, a On idzie przygotować im miejsce. "A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem." Pan Jezus wyjaśnia uczniom sens tego, co ma nadejść, i pociesza ich. Pewnie i sam siebie pocieszał, bo mówił o Ojcu, do którego wraca.

     Kiedy słyszę słowo "dom", doskonale zdaję sobie sprawę z tego, co mieści się pod tym pojęciem. Mieć dom to nie znaczy posiadać budynek, ale mieć ścisłe więzy z ludźmi, którzy są mi bliscy i którym ja nie jestem obojętny.

     Zesłańcy, którzy przeszli przez "nieludzką ziemię", nie nazywali domem obozu ani baraku. Nawet wtedy, gdy mieszkali w nim kilka czy kilkanaście lat. Po skończonej pracy, czasem wiele kilometrów od obozu, nigdy nie mówili, że idą do domu. Taka postawa pozwalała im żyć nadzieją, przypominała, że kiedyś wrócą do swoich rodzin. Do domu właśnie.

     I my także słyszymy dziś z ust Jezusa: synu, masz dom, do którego możesz wrócić! Zatem każdy z nas może świadomie stwierdzić: należę do grona najbogatszych. Posiadam bowiem wiele dóbr. Po pierwsze, mam życie wieczne. Po drugie, mam mieszkanie w Niebie. Po trzecie, mam pokój, który przewyższa wszelkie wyobrażenie. Po czwarte, mam radość nie do wypowiedzenia. Po piąte, mam Boską miłość, która nigdy nie zawodzi. Po szóste, mam prawdziwych, wiernych przyjaciół. Po siódme, mam wieniec życia, który na mnie czeka.

     Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie jednocześnie twierdził, że zdania: "dwa plus dwa to cztery" i "dwa plus dwa to pięć" są tak samo prawdziwe. Tymczasem w kwestiach duchowych jesteśmy skłonni rezygnować z praw logiki. Iluż to chrześcijan powtarza obiegowy pogląd, że wszystkie duchowe ścieżki prowadzą do Boga! Tym samym ignorują słowa naszego Pana, który jednoznacznie wskazuje na sposób uzyskania owego mieszkania w niebie: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie".

     Jeśli pragniemy naprawdę poznać Boga i chodzić Jego drogami, to trzeba nam poznawać Chrystusa - na słuchaniu Słowa i na łamaniu Chleba. Wtedy dowiemy się wszystkiego. "Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca."

 

- módlmy się:

 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH:

 

STACJA I - ZA ZMARŁYCH KAPŁANÓW

Intencja: Módlmy się za zmarłych biskupów, kapłanów i diakonów, za zmarłych Braci i Siostry zakonne, (szczególnie za N.N. – można wymienić imiona znanych nam)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Wieczny odpoczynek…

Boże, który obdarzyłeś naszych braci godnością biskupią lub kapłańską i dałeś im udział w kapłaństwie Apostołów, spraw, prosimy, aby zostali na wieki włączeni do ich społeczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

STACJA II ZA - ZMARŁYCH RODZICÓW

Intencja: Módlmy się za naszych zmarłych rodziców, (szczególnie za N.N.)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Wieczny odpoczynek…

Boże, który kazałeś nam czcić ojca i matkę, zmiłuj się nad naszymi zmarłymi rodzicami, odpuść im grzechy i nagradzaj ich trudy, a nam pozwól oglądać ich w radości światła wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.

 

STACJA III - ZA ZMARŁYCH KREWNYCH I PRZYJACIÓŁ

Intencja: Módlmy się za zmarłych naszych braci i siostry, dzieci, współmałżonków, krewnych, rodziców chrzestnych, wychowawców, przyjaciół, (szczególnie za N.N.)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Wieczny odpoczynek…

Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. K. Boże, nieskończenie dobry, w ręce Twoje polecamy naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i wychowawców. Serdecznie prosimy, abyś wynagrodził im za dobrodziejstwa nam udzielone i przyjął ich do błogosławionej społeczności Świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

STACJA IV - ZA POLEGŁYCH I OFIARY WOJNY Intencja: Módlmy się za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, zmarłych w obozach zagłady, łagrach i więzieniach, ofiary ostatnich wojen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Wieczny odpoczynek…

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj wszystkim naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

STACJA V - ZA WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Intencja: Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, których groby znajdują się na cmentarzu lub gdziekolwiek na świecie, których wiarę jedynie zna Bóg, i o których zawsze Matka-Kościół pamięta w modlitwach.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Wieczny odpoczynek…

Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. K. Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich ludzi, udziel zmarłym sługom i służebnicom Twoim odpuszczenia wszystkich grzechów. Niechaj przez nasze 6 pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

 

- należy odmówić lub odśpiewać:

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje, na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka, Panno Maryjo.

 

- zakończenie znakiem krzyża świętego i modlitwą Wieczny odpoczynek…

 

- zachcemy do obejrzenia zdjęć, na których są zmarli z naszych rodzin, do wspomnienia ich życia.

 

 

 

 

Opracowanie:

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Diecezja Siedlecka

październik 2020