`

Zapraszam!!!

Przygotowanie do małżeństwa w czasie pandemii

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Siedleckiej o przygotowaniu do małżeństwa w czasie pandemii

 
 

KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA

 

 1. Przypominamy, że w diecezji siedleckiej istnieją dwie formy przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa: zwyczajna i nadzwyczajna. Zwyczajną formą jest uczestnictwo w 10 katechezach głoszonych w parafiach, dekanacie lub w ośrodkach akademickich. Nadzwyczajna forma przygotowania adresowana jest do tych, którzy nie są w stanie uczestniczyć w systematycznej katechezie. Zakłada ona udział w 2 weekendach w formie rekolekcji przeżyciowych ( 833 II Synodu Diecezji Siedleckiej).
 2. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju zaleca się, aby przede wszystkim,
  w parafii zawarcia sakramentu małżeństwa, księża proboszczowie zorganizowali takie przygotowanie dla swoich nupturientów, którzy nie mają nauk przedmałżeńskich.
 3. Dopuszczalne jest również, aby w ramach dekanatu zorganizować nauki dla narzeczonych planujących ślub w najbliższym czasie, ale tylko dla osób z terenu dekanatu. Należy spisać dane uczestników (miejsce zamieszkania, tel.) oraz zachować wszelkie środki ostrożności i obowiązujące przepisy sanitarne (noszenie maseczki, przestrzeganie odpowiedniej liczby osób w danym miejscu, zachowanie dystansu między osobami).
 4. Proszę o nieskracanie ilości katechez. Dopuszczalne jest jednak połączenie dwóch tematów podczas jednego spotkania, zachowując rozsądne ramy czasowe (nie mniej jak 90 minut) pozwalające na przekazanie ważnej treści. Synod Diecezjalny zaleca również, by wszyscy narzeczeni uczestniczyli w dniu skupienia. Taki dzień można przygotować w parafii lub w dekanacie. Jego program winien zawierać: katechezę
  liturgii sakramentu małżeństwa, przygotowanie do spowiedzi i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, adoracja Najświętszego Sakramentu, świadectwo życia małżeńskiego, np. pary małżeńskiej z Domowego Kościoła oraz celebrację Eucharystii.
 5. Istnieje możliwość skorzystania – w obecnej sytuacji w mniejszym gronie –
  z przygotowania do małżeństwa w Domach Rekolekcyjnych naszej diecezji:
  w Siedlanowie i Nowym Opolu. Informacje o tych spotkaniach znajdują się na stronie drsiedlce.pl, lub siedlanow.pl.
 6. Zaświadczenia o przygotowaniu do ślubu z innych diecezji, również odbytych drogą np. on-line, mogą być honorowane, jeśli prowadzący mają aprobatę Wydziału Duszpasterstwa Rodzin konkretnej diecezji. W sprawach wątpliwych proszę
  o kontakt pod nr tel. 501-606-888. Takiej aprobaty nie mają nauki prowadzone przez platformę internetową www. nauki pl. O wszelkich inicjatywach związanych
  z przygotowaniem do małżeństwa w ramach dekanatu winni wiedzieć Dekanalni Duszpasterze Rodzin. Przypominam, że do wykorzystania duszpasterskiego, zarówno dla prowadzących jak i dla narzeczonych, są „Katechezy dla narzeczonych” opracowane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin, a dostępne
  w księgarni diecezjalnej w Siedlcach.

 

PORADNIA RODZINNA

 

Spotkania w Dekanalnych Poradniach Życia Rodzinnego mają charakter formacyjny
i stanowią ważną część przygotowania do ślubu. W ostatnich tygodniach poradnie
w naszej diecezji były zamknięte. Obecnie są już częściowo otwarte. Narzeczeni więc winni skontaktować się z dekanalną doradczynią życia rodzinnego, by ustalić sposób odbycia spotkań: czy bezpośrednio, czy drogą on-line. W sprawach wątpliwych proszę o kontakt z diecezjalną doradczynią życia rodzinnego P. Anną Stephan (nr tel. 500-145-937)

Z wyrazami szacunku

 

Ks. dr Jacek Sereda

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

 

Siedlce, dnia 28 kwietnia 2020 r.