`

Zapraszam!!!

Inf. dot. Sakr. Bierzmowania

BIERZMOWANIE
Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.


 

Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania:
a) budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem
b) dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie
c) odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

 

Informacje dla Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania

1. Październik - Nabożeństwo Różańcowe. 

2. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania uczestniczą w 5 spotkaniach liturgicznych w wyznaczonych dniach. 

3. Adwent – Roraty . Obowiązkowo rekolekcje Adwentowe parafialne – spowiedź rekolekcyjna. Początek Adwentu spotkanie Rodziców i kandydatów (modlitwa rodziców za dzieci)

4. Spowiedż jeden raz w miesiącu

6. Wielki Post – Droga Krzyżowa, Triduum Paschalne, Rekolekcje Wielkopostne – spowiedź rekolekcyjna – Niedziela Palmowa - uczestnictwo w Drodze Krzyżowej ulicami miejscowości

7. Maj - Nabożeństwo majowe ku czci NMP

8. Czerwiec - Nabożeństwo czerwcowe do Najśw. Serca Pana Jezusa ( przynajmniej 10 razy)

9. Uczestnictwo w Adoracji Najśw. Sakramentu przygotowywanej przez młodzież

10. Uczestnictwo w Nabożeństwie Fatimskim (przynajmniej 3 razy)

11. Przed Sakramentem Bierzmowania – 9 dniowa Nowenna do Ducha Świętego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• udział w spotkaniach wszystkich kandydatów w parafii,
• udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna opinia katechety,
• pozytywnie zdany egzamin,
• uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej,
• spowiedź systematyczna/comiesięczna,