`

Zapraszam!!!

Inf. dot. I Komunii

Pierwsza komunia święta – uroczystość, w której podczas Mszy świętej wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa pod postacią chleba.

 

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka, to moment dla rodziców, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakrament, który przyjęło ich dziecko. 

 

Do pierwszej komunii świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonujące się na Mszy świętej przeistoczenie.

 

Pierwsza komunia święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.

 

W Polsce wiek przyjęcia pierwszej komunii świętej jest obecnie ustalony na trzecią klasę szkoły podstawowej. Dzieci do tego dnia przygotowują się cały rok.

 

Przed I komunią świętą wymagana jest zawsze spowiedź dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY 

 

dotyczące Pierwszej Komunii

 

w trwającym stanie epidemicznym

        

Mając na uwadze zbliżający się czas - zaplanowanych w parafiach na maj i czerwiec - uroczystości Pierwszej Komunii św. i obchodów rocznicy Pierwszej Komunii św., jak również kierowane liczne zapytania i wątpliwości w tej sprawie w związku z trwającym stanem epidemicznym, w nawiązaniu do mojego Komunikatu z dnia 24 marca br., gdzie zostało podane,
planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych, postanawiam, że:

  1. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i ich najbliższych oraz aktualne rozporządzenia władz państwowych, do czasu przywrócenia przez kompetentne organy państwowe zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych nie można przeprowadzać spotkań formacyjnych z dziećmi i rodzicami oraz organizować uroczystości pierwszokomunijnych i rocznicy Pierwszej Komunii św.
  2. W obecnej sytuacji trwającej epidemii i obowiązującego rozporządzenia o zamknięciu szkół do dnia 26 kwietnia br. należy odwołać wszystkie zaplanowane terminy Pierwszej Komunii św., jakie miały odbyć się w pierwszej połowie maja br.
  3. Na prośbę rodziców można termin Pierwszej Komunii św. przenieść na okres powakacyjny. Jeżeli jednak nastąpi otwarcie szkół i powrót do nich dzieci - po porozumieniu Księdza Proboszcza z rodzicami i uwzględnieniu obowiązujących przepisów państwowych dotyczących ilości wiernych gromadzących się w kościołach – można podjąć decyzję o zorganizowaniu uroczystości Pierwszej Komunii św. jeszcze przed wakacjami. Należy przy tym jednak pamiętać o wyznaczeniu odpowiedniego czasu na bezpośrednie przygotowanie dzieci do sakramentu spowiedzi i Komunii św.
  4. Bardzo proszę, aby rodzice – ze względu na brak możliwości wspólnych spotkań
    w kościele z księżmi i katechetami – przygotowywali swoje dzieci do Pierwszej spowiedzi i Komunii św. poprzez rodzinną modlitwę, wyjaśnianie prawd wiary
    i katechezę domową.  Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny.

Z pasterskim błogosławieństwem   

                                                                                      

BISKUP SIEDLECKI

L. dz. 255/2020

Siedlce, dnia 18 kwietnia 2020 r.