`

Zapraszam!!!

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko w Grabowie

22 października 2017 roku  nasza parafia przyjęła  bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę w znaku Krzyża Pątniczego i ufundowała pamiątkową tablicę w 70 rocz. urodzin Ks. Jerzego i w 33 rocz. męczeńskiej śmierci.

 

 

 

 

Krzyż Pątniczy bł. ks. Jerzego Popiełuszki znajduje się już w wielu miejscach naszej Ojczyzny, trzy krzyże ustawiono poza granicami naszego kraju,  przypominając o męczeństwie tego niezłomnego kapłana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy z Krzyży Pątniczych  został zaniesiony przez pielgrzymkę Duszpasterstwa Ludzi Pracy - przez Suwałki i Wilno na Górę Krzyży w Szawłach na Litwie i ustawiony 19 października 1994 r. w 10. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego.

Nasz krzyż jest 61 z kolei krzyżem pątniczym. Krzyż ten przekazuje Rada Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus działająca przy Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie.  Krzyż Pątniczy składa się z trzech elementów – dużego dębowego krzyża o długości 4 m, przytwierdzonego na nim krzyża bukowego o wysokości 180 cm. Na tym ostatnim znajduje się krzyżyk 12 cm (tyle, ile w kapłaństwie przeżył ks. Jerzy). Drzewo, z którego zrobiony jest najmniejszy krzyż, pochodzi z desek katafalku, na którym stała trumna bł. Jerzego podczas pogrzebu w dniu 3 listopada 1984 r. Na pionowym ramieniu krzyża umieszczone jest zawołanie ks. Jerzego: „Zło dobrem zwyciężaj”. Krzyż został wykonany przez Ignacego Kickiego.  Krzyż ten naznacza miejsca  w jakiś sposób związane z błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszko.

Ks. Janusz Mazurek, gdy przybył jako proboszcz do tutejszej Parafii i zobaczył obraz bł. ks. Jerzego, gdy dowiedział się, że grupa pielgrzymkowa 9D z Grabowa i Okrzei wzięła sobie za patrona Ks. Jerzego, że ks. Jerzy jest patronem Kółka Różańcowego mężczyzn to zrodziła się myśl, by i na naszej grabowskiej ziemi stanął najpierw taki pątniczy krzyż, a w przyszłości byśmy tu w naszej świątyni przywitali relikwie bł. ks. Jerzego.

 

Ten Krzyż jest wymownym znakiem i symbolem dla przyszłych pokoleń mieszkających i modlących się w Grabowie Szlacheckim. Bł. ks. Jerzy jest znakiem męczeństwa za wolność i za wiarę. On w tamtym trudnym czasie bronił człowieka ciężkiej pracy. On za człowieka i za jego godność oddał swoje życie. Był stróżem granicy między dobrem i złem – jak powiedział o nim św. Jan Paweł II. Bronił jasnej granicy między prawdą a kłamstwem. Takiego patrona i stróża wartości także dzisiaj nam potrzeba wszystkim.   Kiedy po ogłoszeniu stanu wojennego wszyscy osłabli w głoszeniu Ewangelii, on właśnie: odważny, mężny, odprawiał Msze Święte za Ojczyznę w kościele św. Stanisława na Żoliborzu i jeździł do robotników po całej Polsce. Stał się odważnym, wielkim pasterzem, którego ludzie potrzebowali: jego opieki, jego słowa, Eucharystii, która sprawował.  Przy grobie tego okrutnie zamordowanego kapłana i męczennika modlił się papież Jan Paweł II i przyszły papież, kard. Ratzinger, a także przywódcy wielu państw.

 Krzyż Pątniczy bł. ks. Jerzego ma nam przypominać, w jaki sposób dzisiaj chcemy naśladować tego kapłana, żeby zło dobrem zwyciężać. Ciągle podpowiada nam, w jaki sposób bronić godności każdego człowieka, bronić w szczególności rodziny i małżeństwa, które tak mocno nosił w swoim sercu i nauczaniu bł. ks. Jerzy.

 

 

 W 2018 roku, 29 lipca, Uroczystość odpustową w naszej parafii  ku czci Przemienienia Pańskiego połączyliśmy z 40 rocznicą odprawienia pierwszej Mszy św. na terenie Grabowa Szlacheckiego, z modlitwą za naszą Ojczyznę i  wprowadziliśmy uroczyście relikwie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki do naszego kościoła parafialnego. W ten sposób  chcieliśmy włączyć się w nurt modlitwy dziękczynnej za 200 lat istnienia naszej siedleckiej Diecezji jak również upamiętnić 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Tak jak 40 lat temu przybył do Grabowa kapłan, by sprawować pierwszą Mszę św., tak  po 40 latach, przybył następny, wyjątkowy kapłan, Błogosławiony Ks. Jerzy, by z nami tu pozostać w znaku relikwii.

Słowo „relikwie” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza pozostałości, resztki, szczątki. Są to doczesne szczątki świętych lub rzeczy z nimi związane, to materialna pamiątka, żywe świadectwo po świętym czy błogosławionym. W Kościele od zawsze relikwie miały wielkie znaczenie, bo stawiają nas przed dowodem na historyczną obecność danego świętego i prawdziwość jego życia. Są znakiem, że słaby człowiek z pomocą Bożej łaski, współpracując z nią, oddając swoje życie Bogu i drugiemu człowiekowi może osiągnąć świętość. Ciało ochrzczonego człowieka napełnione Bożą łaską to świątynia Ducha Św..

Ogólnie mówi się o dwóch kategoriach relikwii. Do pierwszej należy ciało, do drugiej natomiast odzież czy przedmioty osobiste pozostające w kontakcie z ciałem świętym, za jego życia bądź po śmierci. Natomiast przedmioty dotknięte do grobu czy trumny (np. takie jak różaniec czy medalik) posiadają wartość symboliczną i emocjonalną, zwane są „pamiątkami” i nie są relikwiami. Kult relikwii rozpoczyna się podczas obrzędu beatyfikacji, relikwie zostają wtedy uroczyście zaniesione na ołtarz i Kościół od tej chwili zezwala na publiczną cześć relikwii świętego.

Trzeba nadmienić  o konieczności zachowania właściwej hierarchii. Zawsze na I miejscu pozostaje w Kościele kult i cześć do Eucharystii – Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potem do Słowa Bożego i wreszcie są relikwie (w tym święte obrazy, które maja nam pomagać w modlitwie i medytacji). Zatem kiedy idziemy do kościoła, najpierw klękamy przed Eucharystią (przed tabernakulum), potem można udać się, aby oddać cześć danemu świętemu. Kiedy całujemy relikwie świętego, to tak jakbyśmy całowali Miłosierdzie Boże, które w danym świętym się dokonało. Kiedy modlimy się przed relikwiami, dziękujemy Bogu, że wspierał tą osobę na drodze ku świętości. Zawsze należy pamiętać, że przez świętego adorujemy Boga.

Relikwie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, które mamy w naszej parafii, zostały przekazane przez Kustosza Relikwii bł. ks. Jerzego -  Ks. Andrzeja Kakareko – Kanclerza Kurii Białostockiej.

 

 

 

 

 

W dniu wprowadzenia relikwii do naszego kościoła, w imieniu Kurii Białostockiej, w imieniu rodziny Bł. Ks. Jerzego i Ogólnopolskiego Komitetu szerzenia czci Bł. Ks. Jerzego relikwie przekazał nam  Ks. kan. Edmund Szarek, który właśnie 40 lat temu przybył tu do Grabowa wraz z ks. Bp Janem Mazurem, by sprawować pierwszą Mszę św. na tutejszym terenie i który organizował życie religijne i miejsce, na którym obecnie stoi nasza parafialna świątynia.

 

 

 

 

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko jest obecny wśród nas, jest szczególnym orędownikiem naszych modlitw. Jego obecność  na naszej grabowskiej ziemi, ufna modlitwa, Eucharystia, modlitwa w intencji Ojczyzny  jest dla nas wszystkich radością serca i ożywieniem wiary i polskiego patriotyzmu.

 

 

 

 

17 listopada 2019 roku  rozpoczęło się nawiedzenie domów i rodzin naszej parafii przez Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszkę w znaku relikwii, jako przygotowanie duchowe naszej parafii do Misji Świętych z okazji 200 lecia istnienia naszej siedleckiej Diecezji, które mają się odbyć na przełomie listopada i grudnia 2020 roku.

 

 

 

 

 

 

Kościół przez posługę papieża Benedykta XVI uznał śmierć bł. Ks. Jerzego jako męczeństwo za wiarę, za kościół i w obronie godności człowieka…

 

Męczennicy są Kościołowi potrzebni, są świadkami, że miłość jest mocniejsza niż nienawiść. Są, jak pisał Jan Paweł II, stróżami granicy między dobrem i złem. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był takim stróżem granicy miedzy dobrem a złem w swoich czasach.

 

W ostatnim swoim kazaniu Ks. Jerzy Popiełuszko mówił i dziś te słowa przypomina nam: „Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka nie wolno walczyć przemocą. Komu nie udaje się zwyciężyć sercem i rozumem usiłuje zwyciężyć przemocą. Módlmy się byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.

 

Ten błogosławiony Kapłan Męczennik jest wielkim świadkiem tamtego czasu, w którym przyszło mu żyć , świadkiem Kościoła cierpiącego, świadkiem wielkiej walki o chrześcijańskie wartości polskiego ludu -. Stanowił iskrę Bożą w tym zniewolonym komunistycznym świecie, iskrę pomagającą wyzwolić w ludziach to, co najlepsze, i tym samym zerwać kajdany niewoli i zastraszenia. Wiara, że realizuje to, do czego został powołany, dawała mu odwagę i pewność, że kroczy właściwą drogą. 

 

Ksiądz Jerzy dziś  jest potrzebny każdemu z nas, jest potrzebny naszej parafii, naszej Ojczyźnie, nam wszystkim Polakom by uczyć nas głębokiej wiary, pobożności, odwagi i męstwa.  By uczyć nas być wolnym od nienawiści, żądzy odwetu, zemsty. Byśmy umieli dostrzec w swoim przeciwniku i prześladowcy człowieka, któremu być może trzeba pomóc.

 

Modlitwy za przyczyną Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

 

 

Błogosławiony ks. Jerzy dziękujemy Ci za wzór ukochania Boga, ludzi i Ojczyzny, za upominanie się o prawdę i sprawiedliwość dla polskiego Narodu oraz za zachętę, ażeby zło dobrem zwyciężać. Prosimy o męstwo w przeciwnościach i silną wiarę, a także o miłość, która potrafi wszystko znieść i wszystko przetrzymać. Uproś nam te łaski u Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi – naszej Wspomożycielki.

 

 

Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej śmierci, prosimy Cię słowami Papieża Jana Pawła II: „Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie”.
Miłosierny Boże, udziel mi, za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego tej łaski, o którą Cię gorąco proszę. Niech ofiara życia i jego wstawiennictwo u Ciebie przyczynią się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju w świecie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

 Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej.

     Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski ......., o którą z ufnością Ciebie proszę.

     Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do bł. Jerzego Popiełuszki

 

Dobry Boże, spraw, abyśmy za przyczyną bł. ks. Jerzego Popiełuszki żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Błogosławiony Jerzy, Męczenniku, módl się za nami.
Odważny wyznawco Chrystusa, módl się za nami.
Wierny Świadku Ewangelii, módl się za nami.
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela, módl się za nami.
Czcicielu Maryi Niepokalanej, módl się za nami.
Oddany od dzieciństwa Bogu, módl się za nami.
Wychowany w pobożnej rodzinie, módl się za nami.
Gorliwy w służbie ołtarza módl, się za nami.
Pragnący naśladować Świętych, módl się za nami.
Wierny głosowi powołania, módl się za nami.
Apostole godności człowieka, módl się za nami.
Obrońco nienarodzonych, módl się za nami.
Miłosierny dla cierpiących, módl się za nami.
Wrażliwy na los pokrzywdzonych, módl się za nami.
Dobry pasterzu ludzi pracy, módl się za nami.
Uczący zło dobrem zwyciężać, módl się za nami.
Wzywający do męstwa i solidarności, módl się za nami.
Broniący wartości ewangelicznych, módl się za nami.
Przestrzegający przed chęcią odwetu, módl się za nami.
Wzywający do trwania w nadziei, módl się za nami.
Niesprawiedliwie oskarżany, módl się za nami.
Okrutnie umęczony, módl się za nami.
Kapłanie wierny aż do końca, módl się za nami.
Męczenniku prawdy i wolności, módl się za nami.
Orędowniku spraw Kościoła i narodu, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P: Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W: I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i za jego przyczyną spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Ks. Jerzy czyni cuda i pomaga

 

 Doznajemy wielu łask za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego. 

Ludzie, którzy przybywają do jego grobu w Warszawie i tam się modlą, często wyjeżdżają odmienieni. „Porażeni” łaskami, których się wcale nie spodziewali. Od 1984 r. przybyło do jego grobu na warszawskim Żoliborzu ponad 25 mln pielgrzymów, przysyłane są niezliczone świadectwa łask i cudów, wśród których znajdują się uzdrowienia poświadczone przez lekarzy. Zadziwiająco wielu ludzi zawdzięcza swoje przemiany życiowe wstawiennictwu bł. ks. Jerzego. Do warszawskiego urzędu postulacji wciąż regularnie nadchodzą świadectwa. Modlitwa przy grobie Księdza sprawia, że ludzie powracają do Kościoła i Boga. W niezrozumiały po ludzku sposób, niekiedy po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach, przystępują nieoczekiwanie do spowiedzi, rewidują swoje dotychczasowe życie.

Łaski są różne, jak różne są ludzkie sprawy.

 

Ponad sześćset świadectw uzdrowień za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki wraz z udokumentowaniem medycznym znajduje się w urzędzie postulacji w Rzymie. O dziesięciu z nich napisała w swojej książce Milena Kindziuk pt. „Cuda księdza Jerzego”. 

 

Cud, który brany jest pod uwagę w procesie kanonizacyjnym księdza Jerzego miał miejsce we wrześniu 2012 roku. W dniu urodzin męczennika Francuz Francois Adelan został uzdrowiony z ostrej białaczki.