`

Zapraszam!!!

O parafii

DZIEJE KOŚCIOŁA W GRABOWIE SZLACHECKIM

 

Krótki rys historyczny 

 

                   W 1867 roku Rosjanie wprowadzili już ostatnią reformę administracyjną. Powiat łukowski podzielono na mniejsze powiaty. Powstał wtedy powiat garwoliński, a w jego składzie gmina Kłoczew.  Obydwa powiaty znalazły się w guberni siedleckiej.

             W skład gminy Kłoczew w drugiej połowie XIX wieku weszła miejscowość Grabów Szlachecki.

                        W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. W wyniku działań wojennych na terenie naszej miejscowości w 1915 roku wojska rosyjskie zostały wyparte przez wojska niemieckie i austro - węgierskie. Tereny znalazły się pod wojskową okupacją niemiecką. 

            W listopadzie 1918 roku skończyła się niemiecka okupacja. Po odzyskaniu niepodległości pierwszymi jednostkami administracyjnymi jakie funkcjonowały  były gminy  i powiaty.

W sierpniu 1919 roku na mocy ustawy sejmowej powstało województwo lubelskie, a w jego składzie powiat garwoliński. W II Rzeczpospolitej granice gmin i powiatów nie zmieniły się, a miejscowość Grabów Szlachecki została w gminie Kłoczew.

            W 1932 r.  dzięki staraniom mieszkańców Grabowa Szlacheckiego uzyskano zgodę na budowę remizy, która miała pełnić  rolę tymczasowego budynku szkolnego. Niezwłocznie rozpoczęto prace budowlane, które wykonywane były przez mieszkańców wsi. Budynek został oddany do użytku 16 września 1935 r.

 

           

We wrześniu 1939 roku na tereny gminy znów wkroczyły wojska niemieckie

 1 lutego 1944 roku hitlerowcy spacyfikowali Grabów Szlachecki i to właśnie do  tego budynku remizy [szkoły] spędzono wszystkich mieszkańców.

 

Po drugiej wojnie światowej, aż do 1970 roku, dzieci z Grabowa Szlacheckiego z klas I - IV uczyły się w budynku starej remizy strażackiej, ponieważ wszystkie inne – nadające się do nauki budynki zostały rozebrane przez Niemców podczas II wojny światowej w roku 1944, w czasie pacyfikacji wsi.

 

Do roku 1977 na terenie wioski nie było  kościoła czy kaplicy. Dużo, dużo wcześniej, w latach 1950 – 1960 był w Grabowie kościół należący do Mariawitów. Uległ on jednak zniszczeniu. 

 

Wszystko zaczęło się  w 1978 roku.  Przybyły do parafii Okrzeja wikariusz Ks. Józef Szarek zainteresował się pustym budynkiem po dawnej szkole podstawowej, która stała przy rondzie, obok sklepu GS i mleczarni. Szkoła ta miała dwa pomieszczenia i ganek. W wyniku licznych rozmów mieszkańców wsi z ówczesnym  proboszczem ks. kanonikiem Chmielewskim i wikariuszem  ks. Szarkiem w remizie postanowiono sprawować Msze święte w niedziele i święta.

 

16 lipca 1978 r.  została odprawiona pierwsza Msza święta.

 

Wywołało to ogromny entuzjazm wśród mieszkańców. Jednak ówczesne władze patrząc na rozwój religii w Grabowie podjęły decyzje o zlikwidowaniu budynku. Na polecenie władz PRL-u przyjechały straże pożarne ze sprzętem i chciały budynek jak najszybciej rozebrać. 

Mieszkańcy Grabowa zorganizowali się bardzo szybko i nie dali rozebrać budynku - broniąc go w dzień i w nocy.  Kobiety desperacko przebywały wewnątrz budynku przez kilka dni i nocy, na zmianę i nie chciały wyjść, choć kilkakrotnie upominano je, aby opuściły budynek strasząc konsekwencjami. Wewnątrz kobiety modliły się i śpiewały pieśni religijne. Do władz w końcu dotarło, że nie będzie łatwo, tym bardziej, że mieszkańcy mieli przywódcę w osobie Ks. Szarka, który wspierał ludzi w ich działaniach, nie tylko słowem, ale modlitwą i czynem. Zaprosił bardzo szybko Ks. Bp. Jana Mazura, aby odprawił Mszę św. w tym budynku.

 

Po ustaleniach z księdzem proboszczem z Okrzei  mieszkańcy postanowili przenieść budynek starej szkoły na inne miejsce i przebudować na kaplicę.

Przeniesiono budynek na plac przy stacji kolejowej, gdzie znajdował się kiedyś cmentarz mariawicki.

I w roku 1979 dzięki pracy i wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców postawiono drewnianą kaplicę pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Mieszkańcy pracowali, kiedy tylko pozwalał im na to czas. Ks. Edmund Szarek zachęcał mieszkańców i starał się o wszelkie pozwolenia , pracował w pocie czoła na równi z mieszkańcami. 

Radość ludzi była wielka, mogli mieć  Msze święte w święta i niedziele, odprawiali Drogę Krzyżową, pierwsze piątki, majówki, gromadzili się na nabożeństwo październikowe.

 

 

 

 

 

 

Wiernych przybywało, drewniana kaplica stawała się zbyt ciasna

W 1988 roku mieszkańcy wraz z ówczesnym Ks. proboszczem Okrzei, ks. Zygmuntem Ryciakiem postanowili wybudować murowaną kaplicę - obecny budynek kościoła. 

 

14 maja 1989 r. wmurowano kamień węgielny pod nową kaplicę.

 

 

 

 

Obok drewnianej kaplicy postawiono figurkę Matki Bożej, która stoi do dnia dzisiejszego. Z opowieści mieszkańców jest to figurka, która zdobiła kościół mariawicki, który był w Grabowie. Podczas rozbiórki kościoła  została Ona zabrana do kościoła parafialnego w Okrzei. Ks. Edmund Szarek odnalazł Ją w spichlerzu budynku parafialnego w Okrzei  i przywiózł do Grabowa Szlacheckiego. Matka Boża jest wykonana z blachy mosiężnej. 

 

 

 

Prace wykonane w okresie  2000-2012r

Ogrodzenie terenu wokół kaplicy -2001 - 2002 r.

Ułożenie chodników z kostki brukowej wokół kaplicy - 2002 r.

Wymiana okien w zachrystiach - 2004 r.

Malowanie kaplicy - 2005 r.

Wykonanie ławek 2007-2008 r.

Wykonanie nagłośnienia - 2010 r.

Malowanie dachu i wykonanie orynnowania kaplicy- 2011 r.

Wszystkie prace zostały wykonane dzięki  ogromnemu zaangażowaniu  mieszkańców wioski.

 

W 2014 roku 1 lipca, Ks. Bp. Ordynariusz Kazimierz Gurda wydał dekret o utworzeniu samodzielnej Parafii w Grabowie Szlacheckim. Pierwszym proboszczem został Ks. Tomasz Paśniczek. 

 

 

 

 

1 lipca 2017 roku decyzją Ks. Bpa. Kazimierza Gurdy nastąpiła zmiana na stanowisku Proboszcza. Nowym proboszczem, drugim z kolei, został Ks. Janusz Mazurek. Pełni tę funkcję obecnie.

Zaangażowanie mieszkańców nie zmieniło się i jest dalej ogromne, więc ciągle trwają prace rozwijające naszą parafię.

 

2019 rok przyniósł nam budynek nowej plebanii.

 

W październiku 2018 roku po uregulowaniu formalności i zakupie gruntu za kościołem i obok kościoła od Gminy Nowodwór zaczęliśmy przygotowania do prac związanych z budową plebanii.

 

W listopadzie 2018 roku do kancelarii przyszli Państwo Iwankowie i złożyli propozycję sprzedaży domu, który wybudowali naprzeciw kościoła.

 

Po wielu konsultacjach z mieszkańcami parafii i po zezwoleniu Ks. Bpa Kazimierza Gurdy, w styczniu 2019 roku postanowiliśmy dom zakupić. Przezwyciężając różne trudności związane z załatwieniem kredytu i innych spraw i wymaganych dokumentów 16 kwietnia 2019 roku udało się podpisać akt notarialny w kancelarii notarialnej prowadzonej przez Panią Elżbietę Zawadzką w Rykach, przenoszący własność domu na rzecz parafii. Zakup dotyczył całej nieruchomości, a więc działki o nr. 1008 i powierzchni 1311 m2, budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 53,07 m2 i budynku mieszkalnego murowanego parterowego z użytkowym poddaszem, krytego blachodachówką, o powierzchni użytkowej 113,16 m2. Ustalono z Państwem Iwankami  kwotę zakupu na 400 000 zł. Część kwoty wpłaciliśmy z własnych funduszy a część (300 000)pokrył kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Garwolinie. Spłata kredytu obejmuje okres 10 lat. Jesteśmy w trakcie spłaty kredytu.

 

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć naszą parafię w spłacaniu kredytu to można to uczynić wpłacając na konto parafialne ofiarę z dopiskiem "nowy dom", za którą będziemy bardzo wdzięczni. Raz w miesiącu, w drugi czwartek miesiąca modlimy się za dobrodziejów i darczyów naszej parafii przed relikwiami Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Za wszelkie ofiary mówimy -  "Bóg zapłać"

 

Nr konta parafialnego:

 

08 8724 0005 2012 1201 2334 0001